1. Home
  2. Uitstroomrichtingen

Uitstroomrichtingen

In het derde jaar kiezen de leerlingen voor een uitstroomprofiel. Bij Maritieme Academie Harlingen kunnen leerlingen kiezen voor Rijn-, Binnen- en Kustvaart en voor Scheeps- en Jachtbouw.


Rijn-, Binnen- en Kustvaart

Binnen de uitstroomrichting Rijn-, Binnen- en Kustvaart kunnen de leerlingen kiezen uit de keuzevakken werken en leven aan boord, ladingbehandeling aan boord, navigatie, scheepskennis en zeevaartkunde. Deze keuzevakken zijn verplicht in verband met het halen van de vaarbevoegdheid.
Met het diploma is het mogelijk om in de binnenvaart- of zeevaart door te stromen naar een van de opleidingen van het Nova College Scheepvaart. Daarnaast kun je met je diploma VMBO Rijn-,Binnen- en Kustvaart ook verder leren bij alle andere mbo-opleidingen.


Scheeps- en Jachtbouw

Binnen de uitstroomrichting Scheeps- en Jachtbouw kunnen de leerlingen kiezen uit de keuzevakken nautische materialen en gereedschappen, scheepsconstructie en ontwerp, maritieme mechanische installaties en conserveren van maritieme systemen. Met deze keuzevakken maakt de leerling kennis met alle soorten van werk die mogelijk zijn in de scheeps- en jachtbouw.
In het derde en vierde leerjaar komen de leerlingen nadrukkelijk met de praktijk in aanraking. Het praktijkdeel is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld tijdens stages werkervaring opgedaan bij scheeps- en jachtbouwbedrijven in de regio.

Met het diploma is het mogelijk om in het vakgebied door te stromen naar een van de opleidingen Maritieme techniek van mbo-opleider Firda (voorheen ROC Friese Poort) in Sneek. Firda is, net als Maritieme Academie Harlingen, aangesloten bij de Maritieme Academie Holland. Dit is een groep van scholen die een compleet pakket aan maritieme opleidingen in het vmbo, mbo en hbo aanbiedt.