1. Home
  2. Trainingen

Trainingen

Op de Maritieme Academie Harlingen worden diverse trainingen en bijscholingen gegeven voor ervaren en minder ervaren binnenvaartpersoneel. De trainingen vinden plaats op het binnenvaart-simulatorcentrum van de Maritieme Academie Harlingen. Dit gebeurt in een zo realistisch mogelijke omgeving, wij gebruiken hiervoor de meest geavanceerde binnenvaartsimulator ter wereld.

De Maritieme Academie Harlingen verzorgt gestandaardiseerde trainingsprogramma’s, maar ook trainingen op maat, afgestemd op de behoeftes van bedrijven, rederijen, vaarwegbeheerders en overheden. Het is hierbij mogelijk om programma’s met uw schepen en/of bepaalde waterwegen en havens voor de simulator te ontwikkelen. In de trainingen is veel aandacht voor samenwerking, communicatie en het inschatten en overzien van (nood)situaties. Tijdens de trainingen worden video-opnamen gemaakt die teruggekeken en beoordeeld kunnen worden.

Maatwerk afgestemd op uw organisatie

Trainingen zijn altijd maatwerk en worden afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Samen met u bekijken we graag wat nodig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectorganisatie: dhr. M. van Wirdum, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)517 – 412300 (algemeen nummer) of e-mail: m.vanwirdum@maritiemeacademieharlingen.nl .