1. Home
  2. Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De Dunamare Onderwijs Groep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die kortweg GMR wordt genoemd. Elke opleidingslocatie – dus ook Harlingen – is daarinvertegenwoordigd. Ouders en leerlingen zijn ook bij deze GMR betrokken. Zij controleren met name de centrale directie. Elke opleidingslocatie heeft een deelmedezeggenschapsraad die één persoon – meestal de voorzitter – aanwijst als afgevaardigde naar de GMR.