1. Home
  2. Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad fungeert als ondersteuning van degene die namens de ouders en verzorgers van onze leerlingen zitting heeft in de medezeggenschapsraad. Ze bestaat uit geïnteresseerde ouders waarbij geprobeerd wordt om vanuit elk leerjaar tenminste twee ouders bereid te vinden deel uit te maken van deze vertegenwoordiging. De raad komt elke zes weken bijeen met een vertegenwoordiger van de schoolleiding om te praten over actuele onderwerpen en ideeën. Zij heeft alleen een adviserende functie.