1. Home
  2. Doorstromen

Doorstromen

​Er zijn verschillende mogelijkheden voor een maritieme vervolgopleiding. De keuze is afhankelijk van je belangstelling en je capaciteiten. De school brengt hierover aan het eind van het vierde leerjaar een advies uit. Leerlingen en hun ouders of verzorgers worden dan uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Wil je werk en opleiding combineren, dan kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Een andere mogelijkheid is de beroepsopleidende leerweg. Hierbij volg je vijf dagen per week lessen op school, afgewisseld met praktijktrainingen. Voor de start van alle opleidingen krijgen de leerlingen een medische keuring.

Voor het overzicht van de doorstroomresultaten van het vmbo naar aansluitend mbo verwijzen we naar Maritieme Academie Harlingen (Harlingen) | Scholen op de kaart.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Met het diploma VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart kunnen leerlingen direct gaan varen. Als je minimaal zeventien jaar bent, kom je aan boord als matroos. Ben je jonger, dan ben je lichtmatroos. Als het schip voldoet aan de eisen voor een beroepsprakijkvormingsplaats (bpv), dan kan je worden ingeschreven in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) schipper. Dit is een mbo niveau 3 opleiding.

Je kunt toegelaten worden als je voldoet aan de toelatingseisen, een positieve intake hebt gehad en een erkend leerbedrijf hebt. Het is mogelijk de opleiding in Harlingen te volgen. Na het afronden van deze opleiding ben je in het bezit van het schippersdiploma voor alle binnenwateren, het radardiploma en als keuzedeel het diploma vervoer gevaarlijke stoffen. Na de schipper niveau 3 opleiding kun je in Harlingen ook nog een jaar op niveau 4 doen voor kapitein binnenvaart.

Beroepsopleidende leerweg (bol)

Leerlingen kunnen zich ook inschrijven voor de beroepsopleidende leerweg (bol). Er kan worden gekozen voor de opleiding Rijn- en binnenvaart. Goede cijfers zijn hiervoor een vereiste. Er zijn twee opleidingen, voor schipper (niveau 3) en kapitein (niveau 4).

Middelbaar zeevaartonderwijs

Leerlingen de voldoen aan de toelatingseisen van het mbo, kunnen worden toegelaten tot de bolopleidingen aan de middelbare zeevaartscholen. Ook hiervoor geldt dat zij een positieve intake en een geldige medische zeevaartkeuring moeten hebben.

In Harlingen worden twee bol-opleidingen niveau 3 en 4 voor de zeevaart aangeboden.

  • Koopvaardij Officier Kleine Schepen (KOKS), niveau 3
    Bij deze opleiding ga je twee jaar naar school, daarna heb je een beroepspraktijkjaar. Je wordt opgeleid voor managementfuncties aan boord van zeeschepen tot 3.000 ton of maximaal 3.000 kW-vermogen en wachtofficier op alle schepen. Je kunt afstuderen als werktuigkundige (technisch) of als stuurman (nautisch). Bij het uitstroomprofiel nautisch kun je kiezen voor de koopvaardij, de visserij of de waterbouw (baggersector).
  • Koopvaardij Officier Alle Schepen (KOAS), niveau 4
    Deze opleiding duurt vier jaar. Je wordt opgeleid voor officiersfuncties voor alle schepen, ongeacht de grootte of het vaargebied. Je kunt afstuderen als werktuigkundige (technisch) of als stuurman (nautisch). Bij het uitstroomprofiel nautisch kun je kiezen voor de koopvaardij, de visserij of de waterbouw (baggesector). Je kunt hiermee ook doorstromen naar het hbo.

Houd er rekening mee dat sommige modules in IJmuiden worden gegeven. Je kunt ook een opleiding volgen in het visserijonderwijs of doorstromen naar interne opleidingen van de Koninklijke Marine.

Scheeps- en jachtbouw

Je kunt met je diploma VMBO Scheeps- en Jachtbouw naar de opleiding Allround medewerker maritieme techniek van Firda (ROC Friese Poort) in Sneek voor beroepen in de jacht- of scheepsbouw en watersportindustrie.

Resultaten

Uit verschillende onderzoeken naar de doorstroomresultaten komt al jaren het volgende beeld naar voren:

Ongeveer 94 % van de geslaagde vmbo-leerlingen kiest voor een vervolgopleiding op niveau 3 en 4 in de maritieme sector. Het merendeel vervolgt de opleiding binnen de muren van de Maritieme Academie Harlingen in de BBL 3 en 4-opleiding Maritiem Officier of Koopvaardijofficier Kleine Schepen en de niveau 3 en 4-opleidingen in de binnenvaart van Nova College Scheepvaart.

Uit rapportages van de mbo-opleidingen van Nova College Scheepvaart blijkt dat studenten met een vmbo vooropleiding de mbo-opleiding succesvoller doorlopen dan studenten die van buitenaf instromen.

De leerlingen die het LeerWerkTraject doorlopen stromen grotendeels door naar de BBL2-opleidingen matroos van Nova College Scheepvaart in IJmuiden dan wel de binnenvaart of visserij opleiding van Firda (voorheen ROC Friese Poort) op Urk. Ook daar zien we dat vmbo-leerlingen succesvoller zijn dan andere instromers op grond van hun eerder gevolgde maritieme scholing.

De kans op goed betaald werk in de maritieme sector is zeer groot. Alle studenten binnen de BBL-opleidingen krijgen goed tot zeer goed betaald.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op: Maritieme Academie Harlingen (Harlingen) | Scholen op de kaart.