Sinds 18 februari 2022 is de nieuwe regelgeving voor de cursus Basisopleiding veiligheid deksman van het CESNI van kracht. De Maritieme Academie Harlingen is een van de opleidingsinstellingen die deze cursus geeft. Op maandag 26 juni werd het 100ste certificaat uitgereikt.

Verplichte cursus

Vanaf schooljaar 2021-2022 is de Maritieme Academie Harlingen gestart om deze training op te nemen in het onderwijsprogramma voor de leerlingen VMBO Maritiem & Techniek. Vanaf 4 april 2023 is het in Nederland namelijk verplicht om deze cursus te volgen, voordat je een dienstboekje aanvraagt. Daarnaast is de samenwerking opgezocht met andere scholen en organisaties, om ook jongeren buiten de school de vakinhoudelijke kennis over het werken aan boord te leren.

Vervolgtraject

Praktijkscholen hebben vaak moeite om voor hun leerlingen een vervolgtraject te vinden in het reguliere onderwijssysteem. Voor deze leerlingen heeft de Maritieme Academie Harlingen een speciaal opleidingstraject ontwikkeld, dat start met de basis veiligheidstraining.
De binnenvaart is bij uitstek geschikt voor leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben. Aan boord van een schip is de bemanning 24 uur bij elkaar, daardoor werk je continue aan je sociale vaardigheden. Je bent onderdeel van een klein team en werkt, zonder al teveel invloeden van buitenaf, aan je persoonlijke ontwikkeling en technische kennis.

Gecertificeerd deksman

Het certificaat werd uitgereikt aan Kyle en Ritchie, die beide het opleidingstraject SPAM-Maritiem via zorgorganisatie Enver hebben doorlopen. Tijdens de opleiding leren de deelnemers o.a. brand blussen, hoe je bij calamiteiten het schip verlaat en EHBO. Ambulant hulpverlener Colin Driver is trots: “Het is een mijlpaal dat deze jongens hier zitten. De jongeren die wij helpen komen vaak uit een moeilijke thuissituatie. Zij krijgen hun hele leven al te horen dat ze niets kunnen en worden van school naar school gestuurd. Door een klein succes groot te maken krijgen ze weer zelfvertrouwen. Persoonlijke aandacht kan heel veel doen, daar geloven wij echt in en dat zie je vandaag terug in de praktijk.”

Directeur Arjen Mintjes geeft op tankduwbak Amalia een toelichting op het certificaat. Foto: Joachim de Ruijter.