Op zaterdag 25 juni werd bij de Doopsgezinde kerk in Terherne een herdenking gehouden voor dominee Hoito Godert Dornseiffe. Dornseiffe richtte 100 jaar geleden het Schoolfonds voor schipperskinderen op waardoor zij, net als andere schoolgaande kinderen, de kans kregen op regulier onderwijs. Het water in de Terkaplesterpoelen diende als basis voor een vriendschappelijke zeilrace met schouwen en traditionele skûtsjes.

De dag startte met het palaver en daarmee de bespreking van het programma door de organisatie en Arjen Mintjes, mede-organisator en directeur van de Maritieme Academie Harlingen. Daarna maakten de 11 kleine skûtsjes en 6 GWS-schouwen zich op voor de zeilrace rond het eiland in de plas. De ‘Twa Famkes’ en ‘Doeke van Martena’, twee IFKS wedstrijdskûtsjes (klasse A) uit Drachten, deden ook mee aan de race en dat was te merken. Al gauw lag de Twa Famkes op kop en won de race. In 1920 werd voor de laatste keer op deze plek een zeilrace voor beurtscheepjes gehouden waaraan beide skûtsjes deelnamen en toen was de Twa Famkes tweede. In 1918 was zij bij eenzelfde wedstrijd de grote winnaar. De schipper verzuchtte dan ook dat hij 104 jaar op zijn prijs had moeten wachten.

Rond 17.00 uur onthulde Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân, samen met mevrouw Janke de Vries-Tadema de gerestaureerde gedenksteen ter nagedachtenis aan de dominee en zijn werk voor schipperskinderen. Verschillende familieleden van de schipperskinderen vertelden over hun ervaringen met het fonds en de opleidingskansen die zij indirect ook daardoor kregen. Na de prijsuitreiking werd de dag feestelijk afgesloten met een stamppotbuffet.

Verslag zeilrace met skûtsje De Jonge Douwe

Onder leiding van docenten Tom Koole en Toby Schouwstra begonnen leerlingen Thijs, Ryan, Bram en Adiran op zaterdagmorgen met de voorbereidingen voor de zeilrace. Opleidingsschip Emeli was ook naar Terherne gevaren en fungeerde met praktijkdocenten Reinder Huisman en Bas Brandsma aan boord als ‘volgboot’. Het skûtsje werd klaargemaakt voor een vaartocht op de Geeuw en dat hield in het zeil aanslaan, touwen vastmaken en natuurlijk het schip nalopen op allerlei veiligheidsaspecten.

Met schipper Koole werd het team, dat doorgaans uit tien leerlingen bestaat, onderverdeeld. Eén leerling was verantwoordelijk voor de navigatie, twee stonden op het voordek bij de fok en het grootzeil en de andere twee bestuurden de zwaarden. Met een stevige lunch in de maag en na een kleine oefenronde inzeilen kon de skûtsjewedstrijd om 14.30 uur beginnen. De Jonge Douwe kwam direct voor een uitdaging te staan, want er stond bijna geen wind. Vóór het eerste kruisrak kwam er daardoor al wat achterstand, maar dat viel niet echt op, want niemand had wind. Dus werd er geboomd, oftewel het skûtsje werd door de bemanning in ondiep water met een vaarboom voortgeduwd. Door het vakkundig bomen van de leerlingen schoven ze een aantal plaatsen op in het klassement en ‘eenmaal uit de bosjes’ konden ze weer een stuk zeilen. Om 16.00 uur zeilde het team over de finish, waar CdK Arno Brok hen op het Statenjacht Friso begroette. De Jonge Douwe hield zich kranig tussen de andere skûtsjes, die met volledige wedstrijdbemanning voeren, en eindigde bij de traditionele kleine skûtsjes als 9e. Top gedaan jongens!

Schooljaar 2022-2023

In het nieuwe schooljaar kun je De Jonge Douwe nog een keer zien zeilen in wedstrijdverband. Op 2 september 2022 wordt op de Goingarijpster poelen in Sneek een wedstrijd gehouden voor kleine, traditionele skûtsjes onder de 15 meter. In de week na september vaart het skûtsje naar Amsterdam, waar we voor Stichting Moma op duurzame wijze biologische melk gaan vervoeren. In de reguliere lessen kunnen leerlingen ook meevaren op het skûtsje. De Jonge Douwe vaart bij goed weer regelmatig op de woensdagavond uit in de omgeving van het Sneekermeergebied.