Keuzehulp

Een keuze maken voor een nieuwe opleiding kan best lastig zijn. Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over de school, de opleiding en de huisvesting. Heb je daarna nog vragen? Dan helpen we je graag verder bij de Administratie via 0517 – 412300.

1 Wat houdt de opleiding VMBO Maritiem & Techniek in?

Maritieme Academie Harlingen biedt het profiel Maritiem en Techniek aan in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg.

Het binnenvaartonderwijs is voor veel mensen een onbekende vorm binnen het vmbo. Dat is niet zo vreemd, want er zijn maar vier scholen voor in Nederland. Deze staan in Harlingen, IJmuiden, Rotterdam en op Urk. Deze scholen sluiten, net als alle andere vmbo-scholen, direct aan op het basisonderwijs. Leerlingen die op een andere school het vmbo één of twee jaar hebben gevolgd, kunnen in het tweede of derde leerjaar instromen.

In de onderbouw bestaat het lespakket uit Nederlands, Engels, Duits, mens & maatschappij, mens & natuur, wiskunde, praktijk & schepen, sport & beweging, kunst & cultuur en taakwerk. In de onderbouw worden ook excursies georganiseerd naar bedrijven om leerlingen kennis te laten maken met de binnenvaart en scheeps- en jachtbouw.

In de bovenbouw bestaat het lespakket uit Nederlands, Engels, maatschappijleer (alleen in het derde jaar), economie (alleen voor GL), natuurkunde, wiskunde, rekenen, sport & beweging en kunst & cultuur (alleen derde jaar). Daarnaast worden beroepsgerichte profielvakken Maritiem en Techniek gegeven. Die bestaan uit maritieme logistiek en communicatie, maritieme installaties, maritieme veiligheid en reparatie en onderhoud. Daarnaast zijn er nog keuzevakken. In het derde jaar kiezen de leerlingen voor een uitstroomprofiel. Bij Maritieme Academie Harlingen kunnen leerlingen kiezen voor Rijn-, Binnen- en Kustvaart en voor Scheeps- en Jachtbouw.

2 Wat zijn huisvestingskosten?

De huisvestingskosten worden ieder jaar vastgesteld. Voor het vaststellen van de bijdrage in de huisvestingskosten, tellen we het verzamelinkomen van zowel de vader als de moeder van de leerling bij elkaar op. We gebruiken hierbij een uitdraai van de belastingaangifte óf de definitieve aanslag van de Belastingdienst van twee kalenderjaren terug. Het totaalbedrag vormt de basis voor het berekenen van de huisvestingskosten.

3 Wat is wonen op de huisvesting?

Bij het schoolgebouw van de Maritieme Academie Harlingen staat een huisvestingsgebouw. Hierin wonen doordeweeks zo’n 150 vmbo-leerlingen en mbo-studenten van de maritieme opleidingen.

Kom jij bij ons op de huisvesting wonen? Dan wil je vast wel weten hoe dat in zijn werk gaat. En eigenlijk is het heel simpel. Op de huisvesting leer je in kleine groepen samenwerken, wonen en leven. Hiermee oefen je voor later, als je voor je beroep gaat wonen en werken op een schip. Sta je eenmaal ingeschreven dan krijg je een kamer toegewezen. Dat kan een één-, twee- of driepersoonskamer zijn. Je slaapt alleen of met een of twee andere klasgenoten op een kamer, maar hebt je eigen bed, kast en bureau. Met je eigen spullen kun je de kamer versieren en gezellig maken.

4 Is wonen op de huisvesting verplicht?

Voor sommige leerlingen is de overstap van het nog thuis wonen naar wonen in de huisvesting te groot. Voor de leerlingen in klas 1 en 2 is het daarom niet verplicht. Je kunt eerst nog in je eigen tempo wennen aan de school, docenten, begeleiders, je klas en het lesprogramma.

Woon je verder af van de school of moet je veel reizen om je dagrooster te kunnen volgen? Dan kan het voor jou handig zijn om vanaf klas 1 al op de huisvesting te komen wonen. Het scheelt je namelijk veel reistijd én je hoeft niet zo vroeg je bed uit om de trein of bus te halen.

In klas 3 maak je een keuze uit de uitstroomprofielen Rijn-, Binnen- en Kustvaart of Scheeps- en Jachtbouw. Kies je in klas 3 voor uitstroomprofiel Rijn-, binnen- en kustvaart, dan kom je verplicht op de huisvesting te wonen. Zo kunnen we je goed voorbereiden op het wonen en leven aan boord van een schip. Leerlingen die het uitstroomprofiel Scheeps- en Jachtbouw kiezen hoeven niet verplicht intern, maar het mag wel.

5 Welke uitstroomrichtingen zijn er?

Binnen de uitstroomrichting Rijn-, Binnen- en Kustvaart kunnen de leerlingen kiezen uit de keuzevakken werken en leven aan boord, ladingbehandeling aan boord, navigatie, scheepskennis en zeevaartkunde. Deze keuzevakken zijn verplicht in verband met het halen van de vaarbevoegdheid. Met het diploma is het mogelijk om in de binnenvaart- of zeevaart door te stromen naar een van de opleidingen van het Nova College Scheepvaart. Daarnaast kun je met je diploma VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart ook verder leren bij alle andere mbo-opleidingen.

Binnen de uitstroomrichting Scheeps- en Jachtbouw kunnen de leerlingen kiezen uit de keuzevakken nautische materialen en gereedschappen, scheepsconstructie en ontwerp, maritieme mechanische installaties en conserveren van maritieme systemen. Met deze keuzevakken maakt de leerling kennis met alle soorten van werk die mogelijk zijn in de scheeps- en jachtbouw. In het derde en vierde leerjaar komen de leerlingen nadrukkelijk met de praktijk in aanraking. Het praktijkdeel is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld tijdens stages werkervaring opgedaan bij scheeps- en jachtbouwbedrijven in de regio.

6 Wat is de Geïntegreerde Leerweg Route?

Leerlingen die vooral in de praktijk leren of die moeite hebben om een basisberoepsgericht diploma te halen kunnen op de Maritieme Academie Harlingen een werken/leren-route volgen. Deze route begint in het vmbo en is klaar zodra niveau 2 van het mbo is behaald. Leerlingen in deze route lopen stage aan boord en komen 10 weken per schooljaar naar school. Tijdens de schoolweken krijgen de leerlingen les in Nederlands, rekenen, burgerschap en het beroepsgerichte vak. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan maritiem Engels, sport, techniek en veiligheid. Aanmelden voor deze route kan alleen in overleg met de mentor van deze groep.

7 Wat zijn vaarreizen?

Binnen de opleiding is het varen erg belangrijk. De vaarreizen zijn verplicht voor iedere leerling. De leerlingen zijn dan meerdere dagen of een week aan boord van een schip en varen over de Nederlandse, Belgische of Duitse wateren. Voorafgaand aan een langere reis wordt in een brief alle informatie verstuurd. Als de vaarreis vanuit een andere haven dan Harlingen start of eindigt, zorgt de school voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen voor vervoer. Vanaf de derde klas reizen leerlingen op eigen gelegenheid en kosten naar en van het schip. Daarmee leert de leerling zelfstandig te reizen. Dit is een belangrijke vaardigheid voor een beginnend matroos.

8 Mijn kind heeft extra begeleiding nodig. Kan dat?

Het welzijn van de leerling is voor ons van groot belang, wij ontplooien veel activiteiten om dat te verhogen. Een deel van de leerlingen binnen het vmbo heeft behoefte aan extra ondersteuning bij het leren. Andere kinderen vragen wat meer aandacht om zich prettig te kunnen voelen binnen het onderwijs. Alle docenten hebben de taak om deze leerlingen te ondersteunen. Naast deze incidentele hulp is er ook gestructureerde begeleiding. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt hulp geboden die wordt beschreven in een onderwijsperspectiefplan (OPP). Dit plan wordt besproken met de ouders.

9 Is de school goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

Zowel met de bus als de trein kun je uitstappen bij het station Harlingen. Vanaf het station steek je de weg over en loop je rechtsaf. Na een paar honderd meter vind je de school aan de linkerkant, aan de Almenumerweg 1.

10 Kan ik een kennismakingsgesprek aanvragen?

Heb je nog vragen over de school, opleiding of huisvesting en wil je daar graag met ons over in gesprek? Neem dan contact op met de administratie via 0517 – 412300 om een afspraak te maken.