De aftrap van het schooljaar voor de vierdejaarsleerlingen VMBO Maritiem & Techniek begint proactief. Van dinsdag 18 t/m donderdag 20 augustus ontwerpen en bouwen de leerlingen tijdens projectweek Archimedes een duurzaam vlot.

Zeven groepen starten dinsdag met een bouwtekening en een werkplan. Op woensdag gaan de leerlingen aan de slag met de daadwerkelijke bouw van het vlot. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam materiaal, zoals houten pallets.

Wet van Archimedes

Voorafgaand aan de projectweek hebben de leerlingen tijdens de natuurkunde lessen al kennis opgedaan over de Wet van Archimedes. Zo wordt er rekening gehouden met drijfvermogen en massa. Ook de berekening van het punt van inzinken met vracht wordt berekend. Het project telt mee als onderdeel van het lesprogramma wiskunde/natuurkunde.

Tewaterlating

Op donderdagmiddag zijn alle vlotten klaar en is de tewaterlating in de schoolvijver. En daarbij is het natuurlijk altijd spannend of het vlot blijft drijven! Er zijn twee prijzen te verdelen, één voor originaliteit en één voor best drijvend vlot. De originaliteitsprijs wordt uitgereikt door een meestervlottenbouwer van Sterke Yerke.

Social media

In verband met COVID-19 nodigen we dit jaar geen ouders en publiek uit op het terrein. De projectweek is te volgen via Facebook en Instagram.