Vanmorgen is door de minister van Onderwijs aangekondigd dat de Centrale Examens (CE) dit jaar niet door gaan. De leerlingen krijgen een diploma op grond van de door hen behaalde School Examen cijfers (SE). Deze mededeling heeft voor veel vragen gezorgd onder leerlingen en hun ouders/verzorgers.

School Examen en PTA

De mededeling betekent niet dat de vierdejaars leerlingen nu niets meer hoeven te doen om een diploma te krijgen. Ze zijn dus niet vrij. Het School Examen (SE) oftewel het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) moet volledig worden afgerond voordat wij de SE-cijfers kunnen bepalen. Dat kan betekenen dat leerlingen nog naar school moeten komen.
De mededeling betekent wel dat het CSPE Maritiem en Techniek dat vanaf 30 maart gepland stond niet door zal gaan. Het oefenen daarvoor deze week gaat dus ook niet meer door. De centrale examens voor de overige vakken Nederlands, Wiskunde, NASK, Engels en Economie gaan ook niet door.

Examen op afstand of op school

De leerlingen zullen in de periode tussen nu en begin juni, daar waar mogelijk, PTA-toetsen (onderdeel van het School Examen) op afstand moeten maken. Sommige toetsen zullen wel op school plaats moeten vinden en daarvoor ontvangen ze via Magister een uitnodiging.

Er zijn ook nog handelingsopdrachten die uitgevoerd moeten worden. Ook die proberen we te vervangen door online opdrachten. Daar waar dat niet mogelijk is zullen ook deze op school worden uitgevoerd en ook daarvoor ontvangen de leerlingen een uitnodiging via Magister.

Herkansingsmogelijkheden

Als de leerling na het voltooien van het gehele PTA en met alle bekende SE-cijfers niet slaagt dan zal er een herkansingsmogelijkheid komen. Waar en wanneer en hoe die plaats vindt wordt later bekend gemaakt. Als de leerling na het voltooien van het gehele PTA en met alle SE-cijfers bekend slaagt dan zal een volwaardig vmbo-diploma met doorstroommogelijkheid worden uitgereikt.

Vaarbevoegdheid

Het diploma met een voldoende voor de toets matroosvaardigheden een dienstenboekje en een geldige medische keuring geeft op 17-jarige leeftijd de vaarbevoegdheid matroos. Leerlingen kunnen niet naar school komen om hun dienstenboekje te laten aftekenen, dit kan pas nadat ze het diploma hebben ontvangen.

Ouders/ verzorgers en leerlingen met vragen kunnen contact opnemen via 0517-412300 of via de mail: informatie@maritiemeacademieharlingen.nl.

A. Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen.