Maritieme Academie Harlingen lanceert in samenwerking met Future Proof Shipping de pilottraining ‘Varen op waterstof’ voor bemanning van de FPS Maas.

Met nieuwe techniek maken we de binnenvaart veiliger en schoner. Maar: nieuwe techniek vereist ook nieuwe kennis en vaardigheden. Samen met Future Proof Shipping (FPS) uit Rotterdam ontwikkelde de Maritieme Academie in Harlingen daarom een training voor de bemanning van het eerste op waterstof varende schip van Future Proof Shipping. Deze week wordt de eerste lichting bemanningsleden van FPS door de MAH getraind.

De binnenvaart innoveert volop! Geholpen door technologische ontwikkeling en als gevolg van het continue streven naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering met een gereduceerde impact op klimaat en milieu maken nieuwe technieken hun intrede in de sector. Zo ontwikkelt Future Proof Shipping uit Rotterdam een vloot van schepen die op waterstof gaan varen. Binnenkort komt het eerste schip, de FPS Maas, in de vaart.

Nieuwe techniek vereist ook nieuwe kennis en vaardigheden. Om een veilige, duurzame operatie te kunnen waarborgen is het van groot belang dat de bemanning op de hoogte is van de belangrijke operationele ins en outs van de nieuwe techniek.

Eerder ontwikkelde de Maritieme Academie Harlingen de basis voor een Europese standaard voor de competenties voor het varen met nieuwe, alternatieve brandstoffen. Daaronder valt ook waterstof. Dat gebeurde met steun van de Europese Commissie in het project Platina 3. In dat project werkt de Maritieme Academie Harlingen samen met diverse Europese partners en instanties. In de ontwikkelde competenties wordt beschreven wat een bemanningslid moet kennen en kunnen om een veilige operatie te waarborgen. De training voor Future Proof Shipping is ontwikkeld op basis van die competenties.

Waar FPS de komende tijd ervaring op gaat doen met het varen op waterstof, doen we met deze eerste training samen kennis en ervaring op met het trainen van de bemanning. Op basis van die ervaring zullen we de training verder ontwikkelen. Zo slaat de MAH de brug tussen mens en techniek, en dragen we bij aan verantwoorde innovatie en verduurzaming in de binnenvaart.

Figuur 1 en 2. Bron: FPS