1. Home
  2. M-team

M-team

Op onze school benaderen we conflicten met herstelrecht. Het M-team (voluit mediation-team) bemiddelt bij deze conflicten. Het team bestaat uit leerlingen en een groepsleider van de huisvesting.

De rol van het M-team is om beide partijen aan het woord te laten en ze naar elkaar te laten luisteren. Het moet duidelijk worden wat er speelt, hoe mensen zich daarbij voelen en hoe de relatie hersteld kan worden. Afgesproken wordt wat daar voor nodig is en wie daar eventueel bij kan/moet helpen.

De basis van herstelrecht is dat iedereen fouten mag maken en de kans krijgt die te herstellen. De relatie die kapot is gemaakt wordt hersteld door degene die het kapot heeft gemaakt. Dat is goed voor het slachtoffer. Maar herstelrecht is ook goed voor de dader. Deze leert inzien dat zijn/haar handelen bepaalde consequenties heeft. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden.

Het uiteindelijke doel is dat leerlingen en medewerkers in staat zijn om conflicten aan te zien komen, dat men escalaties leert voorkomen en ruzies kan oplossen. Deze vaardigheden werken preventief en dragen zo bij aan een prettig schoolklimaat.