Het boek Nee hast, ja kinst krije en in het Nederlands Nee heb je, ja kun je krijgen is woensdag in het bijzijn van gedeputeerde Sietske Poepjes door bemanningsleden van de Sterke Yerke III Guus Schweigmann en Frits Riemersma overhandigd aan de kinderburgemeesters van Fryslân. Het boek is voortgekomen uit het project Yerke Junior waarin de Maritieme Academie Harlingen samenwerkt met de stichting Sterke Yerke. Het jeugdboek voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool is in het Fries en het Nederlands geschreven door Thys Wadman, met illustraties van Wim Swart.

Het boek is gebaseerd op het verhaal van de Sterke Yerke III, een groot vlot waarmee vier vrienden in 1979 de Atlantische Oceaan overstaken. Met de reis wilde de bemanning aandacht vragen voor het de olievervuiling in de oceaan. Iedere zes uur werden er vanaf het vlot metingen gedaan. Het doel was om uiteindelijk op Curaçao aan te komen, maar vlak voor de finish is het vlot tijdens een storm op Bonaire gestrand.