1. Home
  2. Informatie voor ouders

De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs kan een grote stap zijn voor je kind. Daarom organiseren we bij de start van het schooljaar een introductieweek, waarin de leerlingen gezamenlijk activiteiten ondernemen en elkaar en de leraren alvast een beetje leren kennen. Ook de lessen en (eventueel) het wonen op de Huisvesting is anders dan op de basisschool. Tijdens het eerste schooljaar is er dan ook veel begeleiding, zodat leerlingen kunnen wennen aan de nieuwe vakken, het zelfstandig leren en omgaan met elkaar.

Mentoren en begeleiding

Het welzijn van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. Een deel van de leerlingen heeft soms behoefte aan extra ondersteuning bij het leren. Andere leerlingen hebben juist op sociaal-emotioneel vlak meer hulp nodig. Om dat goed te begeleiden heeft iedere klas een eigen mentor, die er voor de leerlingen is als zij vragen hebben en contact heeft met de ouders. Tijdens de ouderavond kunnen ouders kennismaken met de mentor en vragen stellen.

Meer uitgebreide informatie over de school en de opleiding is te lezen in de schoolgids en het boekje Huisvesting. Een korte versie daarvan is te lezen op de website van de VO-gids.

  • Schoolgids VMBO Maritiem en Techniek
  • Brochure VMBO Maritiem en Techniek
  • Boekje Wonen op school
  • flyer Activiteiten
  • flyer Nieuwe Huisvesting

Voor algemene informatie over maritieme beroepen verwijzen we je graag door naar de website van:

Contact

Hebben jullie na het lezen van deze pagina nog vragen over de school, de opleiding en/of begeleiding? Ouders/verzorgers van leerlingen in groep 7/8 kunnen contact opnemen met mevrouw A. Dantuma, Teamleider Onderwijs, via de administratie: informatie@maritiemeacademieharlingen.nl of 0517 – 412300.