Reinout Kuil, een oud-leerling van de Maritieme Academie Harlingen, is geslaagd voor de opleiding tot loods. Een unieke prestatie, want de opleiding kent een strenge voorselectie en slechts enkelen worden ieder jaar toegelaten.

Reinout is in 2006 geslaagd voor VMBO Maritiem en Techniek aan de Maritieme Academie Harlingen. Daarna is hij doorgestroomd naar MBO Zeevaart aan het Nova College in Harlingen en IJmuiden. Tijdens stages komt hij in aanraking met de functie van loods. ‘Toen wist ik: dat wil ik worden.’

De weg ernaartoe is dan nog lang. Om kans te maken toegelaten te worden tot de opleiding, is een HBO-diploma vereist. ‘Na het MBO ben ik direct doorgegaan met het HBO. Daarna heb ik zo snel mogelijk de bevoegdheid gehaald voor stuurman alle schepen. En ik ben toen al gaan solliciteren voor de opleiding tot loods. Ik was nog vrij jong, 26 jaar. De voorselectie van het Loodswezen is op basis van praktijkervaring en leeftijd.’

Na drie jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, wordt Reinout uitgenodigd voor het selectieprogramma dat bestaat uit een psychologische test, een vaartest en een eindgesprek. ‘Toen was het een groot voordeel dat ik in mijn jaren als leerling bij de Maritieme Academie Harlingen ook op de Emeli in de binnenvaart heb gevaren. Hier heb ik bepaalde vaardigheden geleerd die bij de opleiding tot loods ineens weer van pas kwamen. Denk bijvoorbeeld aan de manier van varen. In de zeevaart is honderd meter afstand al dichtbij, terwijl je in de binnenvaart aan een halve meter genoeg hebt. En ook het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) heb ik op de Maritieme Academie Harlingen al geleerd.’

Reinout wordt samen met veertien andere leerlingen toegelaten tot de opleiding. ‘Volledig terug naar school, dat was wel even wennen en best een hele opgave. Je moet van iedere plaats in de haven alle topografische kennis weten. Tijdens de opleiding maak je minimaal tweehonderd loodsreizen. Een drukke opleiding dus, waarbij je volledige aandacht is vereist. Ik wist waarvoor ik het deed. Dit was dé manier om m’n droom uit te laten komen en dat is gelukt.’

Reinout werkt vanaf 1 mei als loods in de haven van Rotterdam. Daar helpt hij de kapiteins van grote zeeschepen om veilig naar binnen en naar buiten te varen in de Rotterdamse haven. En vanaf die fantastische plek denkt hij weleens terug aan waar het allemaal begon. ‘Ik heb een fantastische tijd gehad bij de Maritieme Academie Harlingen en heb tijdens de opleiding tot loods veel gehad aan alles wat ik op het VMBO al heb geleerd.’