Met ingang van dinsdag 17 maart 2020 gaan de gebouwen aan de Stationsweg en het Oud Jaagpad vanaf 16.30 uur dicht.

Het (hoofd)gebouw aan de Almenumerweg blijft open van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Ook de administratie is op bovengenoemde dagen en tijdstippen telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Wij stellen alles in staat om ervoor te zorgen dat onze leerlingen het onderwijs op afstand kunnen blijven doen. Onze medewerkers werken waar mogelijk vanuit huis. Medewerkers die op school willen werken kunnen dat tijdens openingstijden doen. De gestelde richtlijnen vanuit het RIVM zijn hierin maatgevend.

Binnen de school zullen er in goed overleg bijeenkomsten zijn over o.a. de nieuwe regels voor (praktijk)examen. De ouders/ verzorgers en leerlingen worden hiervan op de hoogte gesteld via Magister.

A. Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen