UPDATE

*** Naar de richtlijnen van de RIVM biedt de Maritieme Academie Harlingen geen onderwijsactiviteiten aan van maandag 16 maart 2020 tot maandag 6 april 2020. ***

Lees hieronder het eerdere bericht van vandaag:

Het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep heeft, in overleg met het interne crisisteam, besloten om de komende week van maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart 2020 op de Maritieme Academie Harlingen geen onderwijsactiviteiten aan te bieden.

Onze medewerkers zullen voorbereidingen treffen om het onderwijs anders te organiseren, met daarbij speciale aandacht voor de eindexamenkandidaten.

We nemen dit besluit in afwachting van landelijke besluitvorming en/of -advisering en volgen daarbij de richtlijnen van de Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

We verwachten maandag 16 maart 2020 te communiceren over wat de besluitvorming voor onze scholen de komende twee weken betekent. De ouders/ verzorgers en leerlingen worden geïnformeerd via Magister.

Van leerlingen wordt verwacht dat ze thuis verder werken aan hun schoolwerk volgens de planning in Magister. Onze medewerkers zijn op school en via Magister en e-mail bereikbaar voor vragen.

Met dit besluit willen we onze verantwoordelijkheid nemen uit zorg voor onze leerlingen en medewerkers.

Voor vragen is de school maandag vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar of via informatie@maritiemeacademieharlingen.nl.

A. Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen