1. Home
  2. Begeleiding

Begeleiding

Leerlingenbegeleiding

Het welzijn van de leerling is voor ons van groot belang en wij ontplooien veel activi­teiten om dat te verhogen. Tegelijkertijd vinden wij het stellen van duidelijke schoolre­gels en het naleven daarvan bevorderlijk voor een voorspoedige schoolloopbaan van de leerlingen. Rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut. Een deel van de leerlingen binnen het vmbo heeft behoefte aan extra ondersteuning bij het leren. Andere leerlingen vragen wat meer aandacht om zich prettig te kunnen voelen binnen het onderwijs. Alle docenten hebben de taak om deze leerlingen te ondersteu­nen. Naast deze incidentele hulp is er ook een gestructureerde begeleiding. Zie daarvoor de speciale lessen en het mentoraat. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt hulp geboden die wordt beschreven in een onderwijsperspectiefplan. Dit plan wordt besproken met de ouders.

Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbe­hoefte van de leerling onze mogelijkheden te boven gaat.

Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkings­verband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op onze website vindt u het Ondersteuningsprofiel van onze school. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.

Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen we u contact op te nemen met de Co­ördinator leerlingenzorg. Voor aanvullende informatie betreft passend onderwijs kijk op www.swvfryslan-noard.nl of www.passendonderwijs.nl.

Samenwerkingsverband

De Maritieme Academie Harlingen vormt samen met een vijftal andere scholen in regio Noordwest-Friesland het samenwerkingsverband Nw Friesland 3.03. Van scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband wordt verwacht dat zij gezamenlijk de leer­lingenzorg zo inrichten dat voorkomen wordt dat leerlingen uit de doelgroep voortijdig de school moeten verlaten.

De doelgroep van het samenwerkingsverband bestaat uit alle leerlingen van de aangesloten scholen die extra zorg nodig hebben.

De scholen dragen gezamenlijk zorg voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor genoemde leerlingen. Elke school heeft vanuit het samenwerkingsverband een eigen orthopedagoog. Deze kan onderzoeken doen naar bijvoorbeeld dyslexie en helpen bij gedragsproblemen.

Meer informatie vindt u op www.swvfryslan-noard.nl.

Gebiedsteam jeugd Harlingen

Op de Maritieme Academie Harlingen zijn op dinsdagochtend 1 of 2 twee mensen van het gebiedsteam Jeugd aanwezig. Het staat de leerlingen vrij een afspraak te maken met de leden van het team als zij behoefte hebben aan een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek. Met de leerling zal gekeken worden of er vervolgens meer nodig is dan 1 op 1 gesprekken. Het gebiedsteam Jeugd is er ook voor ouders. Het team is via de mail te bereiken: gebiedsteam@harlingen.nl

Kennisbank Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs helpt ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Het adviespunt is bereikbaar voor allerlei vragen. In de Kennisbank zijn de onderwerpen te vinden waarover ouders kunnen informeren. Ga naar: www.oudersenonderwijs.nl/kennisbank.