Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen, heeft de eerste certificaten Basisopleiding veiligheid voor deksmannen mogen uitreiken aan een groep leerlingen uit het LeerWerkTraject. De leerlingen werken al vanaf jonge leeftijd aan boord van diverse binnenvaart- en visserijschepen en bereiden zich voor op een MBO-niveau 2 opleiding matroos, SW6 of anders.

Het certificaat Basisopleiding veiligheid voor deksmannen is nieuw en wordt vanaf 18 januari 2022 verplicht voor bemanning van binnenvaartschepen die nog geen matroos of schipper is. Vanaf die datum gaat een nieuwe Europese richtlijn in. De Maritieme Academie Harlingen is de eerste opleiding die het certificaat al uitgeeft.

Onderdelen van deze training zijn: het voorkomen van verdrinking, veiligheid aan dek, brandbestrijding en blusmiddelen aan boord, gevaar van lawaai, omgaan met gezondheid bij gevaarlijke stoffen en basiskennis EHBO.