In het onderwijsprogramma van de Maritieme Academie Harlingen en op de huisvesting bij de school wordt al jaren veel aandacht besteed aan gezonde keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om voeding, drank, drugs, sport en roken, en maatschappelijke thema’s als pesten en seksualiteit. Zo heeft de school jaren geleden al de erkenning gekregen van de gezonde school, is het schoolterrein rookvrij en wappert op school de regenboogvlag. Naast het onderwijsaanbod wordt er ook actief met leerlingen gewerkt om ze verstandige keuzes te laten maken. De focus op preventie werpt al enkele jaren vruchten af.

 Leerlingen maken steeds meer bewuste keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om gezonde en biologische voeding, vegetarisch eten en door niet te beginnen of te stoppen met roken. Het aantal leerlingen dat rookt neemt al een aantal jaar af. Voor leerlingen uit de onderbouw is het verboden om te roken, in de bovenbouw wordt het zeer afgeraden en gedemotiveerd. Gelukkig zien we dat deze ontwikkeling zich ook in de nautische sector doorzet. Steeds meer schepen zijn rookvrij. Maritieme Academie Harlingen is blij met deze beweging en spant zich in om dit voort te zetten.