Over de Maritieme Academie

In Harlingen wordt al meer dan 200 jaar maritiem onderwijs gegeven. Tegenwoordig vind je op de Maritieme Academie in Harlingen binnenvaart- en zeevaartonderwijs voor leerlingen met een vmbo-, mavo- of (praktisch) havo-schooladvies, mbo-studenten en volwassenen. In samenwerking met het binnenvaart simulatorcentrum wordt continue gewerkt aan innovatie en vernieuwend onderwijs, voor nu en in de toekomst.

Starten op het vmbo

Houd je van water, varen, techniek en avontuur, dan ben je bij de Maritieme Academie Harlingen aan het juiste adres. Op het vmbo krijgen jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar namelijk het profiel Maritiem & Techniek aangeboden. Naast de verplichte theorievakken krijg je dan ook les in matroosvaardigheden, navigeren, laden en lossen, metaalbewerking en elektrotechniek. Met de uitstroomprofielen Rijn-,  Binnen- en Kustvaart en Scheeps- en Jachtbouw leer je alles over het leven aan boord van een binnenvaartschip of over het bouwen van schepen. Voor leerlingen vanaf 15 jaar hebben we de Geïntegreerde Leerweg Route (GLR). Dit is een leerroute van vmbo basisberoeps naar een mbo niveau 2-opleiding, die de echte doeners en kansen biedt voor een goed betaalde baan.

Doorstromen of werken en leren

Uniek aan de opleiding is dat de leerlingen op het vmbo hun vaarbevoegdheid halen voor matroos, waarmee ze via het mbo sneller kunnen doorleren voor schipper of kapitein. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een maritieme vervolgopleiding. De keuze is afhankelijk van je belangstelling en je capaciteiten. Wil je werk en opleiding combineren, dan kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een andere mogelijkheid is de beroepsopleidende leerweg (BOL). Hierbij volg je vijf dagen per week lessen op school, afgewisseld met praktijktrainingen. Veel leerlingen stromen door binnen de school,
waar ook de opleidingen van Nova College Scheepvaart zijn gevestigd. Wil je daarna nog doorleren dan kun je terecht op het hbo.

Innovatie en duurzaamheid

De ontwikkelingen in de maritieme sector volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe technologie, duurzame brandstoffen en veilig en efficiënter werken krijgen steeds meer aandacht. Onze leerlingen, studenten en cursisten hebben hier tijdens stages en in hun dagelijkse werk mee te maken. Als onderwijsinstelling zijn we daarom nauw betrokken bij innovatie en verduurzaming en zoeken de samenwerking op met organisaties en bedrijven. Het binnenvaart training,- educatieen kenniscentrum neemt deel aan verschillende Europese projecten en zorgt ervoor dat de opgedane kennis en ervaring weer terugvloeit in het onderwijs.

Nieuwe huisvesting

Op het terrein van de school wordt een nieuwe huisvesting gebouwd. Met de nieuwbouw zijn we voorbereid op de toekomst. Het gebouw is veel duurzamer dan het huidige pand en wordt een aangename woonruimte voor onze leerlingen en studenten. In het nieuwe gebouw komt onder andere een restaurant met koffiecorner, een terras aan het water en slaapkamers voor 150 jongeren, met op elke verdieping gezamenlijke woonruimtes. Wie dat wil, kan al vanaf klas 1 op onze huisvesting een eigen plek krijgen. En vanaf schooljaar 2024-2025 staat er een compleet nieuwe huisvesting, waar leerlingen en studenten
doordeweeks kunnen wonen.

Over de Maritieme Academie

De Maritieme Academie Harlingen is een onderwijsinstelling voor leerlingen met een vmbo-, mavo- of (praktisch)havo-schooladvies, mbo-studenten en volwassenen die een opleiding of training willen volgen in de maritieme sector. De school heeft ongeveer 150 vmbo- en 350 mbo-leerlingen, drie opleidingsschepen, een simulatorcentrum voor binnenvaart en zeevaart en een huisvesting met plaats voor 150 jongeren.
De Maritieme Academie Harlingen is onderdeel van Dunamare Onderwijs.

Beroepen

Matroos
Schipper binnenvaart
Kapitein binnenvaart
Medewerker maritieme techniek (scheeps- en jachtbouw)
Maritiem officier (koopvaardij, waterbouw, visserij)
Stuurman (nautisch)
Werktuigkundige (technisch)

Kans op werk

In de maritieme sector is veel vraag naar goed opgeleid personeel. De kans op goed betaald werk in de maritieme sector is zeer groot. Ook studenten binnen de BBL-opleidingen krijgen goed tot zeer goed betaald.